Reklamacije

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima bilo kakvih vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje, zveckanje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 011/2109-618; 064/6464-103 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu webprodaja@mimaks.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem toku reklamacije.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da isporučena roba oštećena, nesaobrazna naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 011/2109-618; 064/6464-103, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu webprodaja@mimaks.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste. 

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite slanjem e-maila na webprodaja@mimaks.rs  ili pozivom na kontakt telefon 011/2109-618; 064/6464-103.

Reklamacioni list možete preuzeti ovde.