Pogodnosti plaćanja

Plaćanje Banca Intesa karticama na 12 mesečnih rata

Plaćanje čekovima građana na 12 mesečnih rata

Prilikom plaćanja čekovima na rate, na proizvode se ne primenjuju snižene ili akcijske cene.

 

♦Plaćanje Banca Intesa karticama na 12 mesečnih rata

U svim našim objektima i na sajtu možete kupovati karticama Banca Intesa na 9 mesečnih rata bez kamate.

Ukupan iznos transakcije deli se na jednake mesečne rate.

U nastavku je primer računa napravljenog u januaru mesecu u iznosu od 12.000 din podeljen na 3, 6 ,9 i 12 rata:

3 rate – Visina mesečne rate 4.000 din.

Prva uplata će biti obavljena prilikom kupovine u januaru, sledeća uplata je u februaru i poslednja u martu

6 rata – Visina mesečne rate 2.000 din.

Prva uplata će biti obavljena prilikom kupovine u januaru dok poslednja rata dospeva na naplatu u junu.

9 rata – Visina mesečne rate 1.333 din.

12 rata – Visina mesečne rate 1.000 din.

 Prva uplata će biti obavljena prilikom kupovine u januaru dok poslednja rata dospeva na naplatu u septembru.

 

♦Plaćanje čekovima građana na 12 mesečnih rata

U svim našim objektima možete kupovati čekovima građana na 12 mesečnih rata bez kamate.

Rate možete rasporediti sami u iznosu koji odgovara Vašem kućnom budžetu .