Pogodnosti plaćanja

Plaćanje Banca Intesa karticama na 12 mesečnih rata

Plaćanje karticama Poštanske štedionice na 6 mesečnih rata

Plaćanje čekovima građana na 12 mesečnih rata

Kupovina preko administrativne zabrane

 

 

♦Plaćanje Banca Intesa karticama na 12 mesečnih rata

U svim našim objektima i na sajtu možete kupovati karticama Banca Intesa na 9 mesečnih rata bez kamate.

Ukupan iznos transakcije deli se na jednake mesečne rate.

U nastavku je primer računa napravljenog u januaru mesecu u iznosu od 12.000 din podeljen na 3, 6 ,9 i 12 rata:

3 rate – Visina mesečne rate 4.000 din.

Prva uplata će biti obavljena prilikom kupovine u januaru, sledeća uplata je u februaru i poslednja u martu

6 rata – Visina mesečne rate 2.000 din.

Prva uplata će biti obavljena prilikom kupovine u januaru dok poslednja rata dospeva na naplatu u junu.

9 rata – Visina mesečne rate 1.333 din.

12 rata – Visina mesečne rate 1.000 din.

 Prva uplata će biti obavljena prilikom kupovine u januaru dok poslednja rata dospeva na naplatu u septembru.

 

♦Plaćanje karticama Poštanske štedionice na 6 mesečnih rata

U svim našim objektima možete kupovati karticama Poštanske štedionice na 6 mesečnih rata bez kamate.

Ukupan iznos transakcije deli se na jednake mesečne rate stim da prva rata dospeva nakon 30 dana.

U nastavku je primer računa napravljenog u januaru mesecu u iznosu od 9.000 din podeljen na 3, 6  rata:

3 rate – Visina mesečne rate 3.000 din.

Prva uplata će biti obavljena 30 dana nakon kupovine u januaru, sledeća uplata je u martu i poslednja u aprilu

6 rata – Visina mesečne rate 1.500 din.

Prva uplata će biti obavljena 30 dana nakon kupovine u januaru dok poslednja rata dospeva na naplatu u julu.

 

Prva uplata će biti obavljena 30 dana nakon kupovine u januaru dok poslednja rata dospeva na naplatu u oktobru.

 

♦Plaćanje čekovima građana na 12 mesečnih rata

U svim našim objektima možete kupovati čekovima građana na 12 mesečnih rata bez kamate.

Rate možete rasporediti sami u iznosu koji odgovara Vašem kućnom budžetu .

 

♦Kupovina preko administrativne zabrane

Pored klasičnih načina kupovine Mimaks kupatila d.o.o. nudi kupovinu preko administrativne zabrane za zaposlene i članove sindikata, na 6 mesečnih rata, bez kamate, bez limitiranja visine rate, ne opterećujući „keš“, čekove i platne kartice.

Da bi se omogućila kupovina Administrativnom zabranom, potrebno je da vaša Firma - Sindikat potpiše ugovor o poslovnoj saradnji. Vaše zahteve poslati na email office@mimaks.rs ili nas kontaktirajte na telefone 011/210 96 18 

U želji da prepoznate u našoj ponudi, interes zaposlenih i članova Vašeg sindikata, radujemo se budućoj saradnji sa Vama!

U koliko Vaša Firma - Sindikat ima potpisan ugovor sa Mimaks d.o.o, potreban obrazac za kupovinu preko administrativne zabrane možete preuzeti u Vašoj obračunskoj službi finansija - Sindikatu. 

 

Maloprodajne objekte u kojima možete kupovati preko administrativne zabrane možete pogledati ovde.