Novosti
11.06.2018.

VLF tehnologija prečišćavanje vode

Vertical Flow Labyrinth – VFL koristi pouzdan i uspostavljen sistem prečišćavanja bioloških otpadnih voda sa integrisanom akumulacijom naglo nadolazeće vode. Tehnologija koja se koristi u procesu prečišćavanja obezbeđuje visok kvalitet tretirane vode kao i niske troškove investiranja i rada. Ova tehnologija koristi proces aktiviranog mulja u stalnom protoku sa uklanjanjem biološkog azota i fosfora, čime se sledeći procesi kombinuju u jednom rezervoaru:  mehaničko predtretiranje, prikupljanje viška mulja, biološka prerada uz pomoć procesa slabo opterećenog aktiviranog mulja, separacije prerađene vode iz aktiviranog mulja u poslednjoj komori za prečišćavanje, balansiranje protoka fluktuirajućeg ulaza otpadnih voda u komori za zadržavanje (retenciona komora).

Proces prerade se sastoji od nekoliko tehnoloških procesa. Sirove otpadne vode teku u neventiliranu komoru za aktivirani mulj sa anaerobnim i anoksičnim zonama koje stvaraju mešavinu sa recirkulisanim aktiviranim muljem, mehaničko predtretiranje nadolazeće sirove otpadne vode i raspadanje grubih nečistoća, dentrifikacija i akumulacija razgradivih organskih zagađenja se vrši u neprovetrenoj komori za aktivirani mulj, koja je podeljena unutrašnjim pregradnim zidovima kako bi se stvorio lavirint vertikalnog protoka, gde se uspostavlja unutrašnje cirkulisanje. Osim toga, time što se mešavini omogućava da teče gravitacijski u provetrenoj komori za aktivirani mulj koja ima difuzore sa finim mehurićima. U oksičnim uslovima dolazi do biološke degradacije organskog zagađivanja, nitrifikacije i podizanja fosfora. Aktivirani mulj teče u poslednju komoru za prečišćavanje, gde se odvaja od prerađenih otpadnih voda. Prerađene otpadne vode se ispuštaju u vodeni tok, filtriraju ili recikliraju a odvojeni aktivirani mulj se stavlja u ponovnu cirkulaciju putem vazdušnih pumpi. Regulator protoka se postavlja na nivou vode u poslednjoj komori za prečišćavanje koja kontroliše izlazni protok kako bi se nivo vode održao između normalnog i maksimalnog nivoa u rezervoaru (integrisana retenciona komora). Vazduh pod pritiskom se dostavlja putem duvaljki za ventilaciju iz komore za aktivirani mulj i za potrebe ponovnog cirkulisanja putem vazdušnih pumpi. Recirkulaciju i ventilaciju kontroliše mikroprocesorska kontrolna jedinica koja takođe omogućava pogonu za preradu otpadnih voda da radi u različitim movodima u zavisnosti od opterećenja.

Ostavi komentar

Slični članci

17.
Aug.
2018.
Novosti
Plaćanje na rate bez kamate.
11.
Jun.
2018.
Novosti
S ponosom Vas obaveštavamo da Mimaks Kupatila otvara novu radnju u Borči.
11.
Jun.
2018.
Novosti
U opslednje vreme što zbog lepote (dizajna), što zbog svoje praktičn...